Podmínky ochrany osobních údajů

ADEMI (dále souhrnně jen jako „Název obchodu obchodníka“, „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech nebo „správce údajů“) respektuje vaše soukromí. Zajišťujeme ochranu vašeho soukromí během používání našich webových stránek nebo při objednávání v našem online obchodě.ADEMI vám dodává zboží a služby a je správcem vašich osobních údajů, které poskytnete během objednávání zboží.

Na úředníka pro ochranu osobních údajů z ADEMI se můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, používání a předávání vašich osobních údajů, když navštívíte obchod www.ademistudio.com (dále jen „Stránka“) nebo v něm nakoupíte.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Když nakoupíte nebo se pokusíte nakoupit na Stránce, shromažďujeme některé vaše údaje, včetně vašeho jména, fakturační adresy, platebních informací (včetně čísel kreditních karet), e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto údaje nazýváme „Informace o objednávce.“

Když navštívíte Stránku, automaticky shromažďujeme některé vaše údaje, včetně údajů o vašem webovém prohlížeči, IP adresy, časového pásma a některých souborů cookie instalovaných ve vašem zařízení. Během vašeho procházení Stránky navíc shromažďujeme informace o jednotlivých stránkách nebo produktech, které jste si zobrazili, o stránkách nebo vyhledávaných pojmech, které vás na Stránku přivedly, a o vašem používání Stránky. Tyto automaticky shromažďované údaje nazýváme „Informace o zařízení“.

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

- „Soubory cookie“ jsou datové soubory umístěné ve vašem zařízení nebo počítači, které často obsahují jedinečné anonymní identifikátory. Další podrobnosti o souborech cookie a možnostech jejich vypnutí najdete na http://www.allaboutcookies.org.

- „Protokoly“ sledují činnosti prováděné na Stránce a shromažďují údaje, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele připojení k internetu, stránek, ze kterých jste přišli a na které jste odešli, a časových/datových známek.

- „Webové majáky“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory určené k zaznamenávání informací o tom, jak Stránku procházíte.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Informace o objednávce, které shromažďujeme, používáme hlavně za účelem vyřizování veškerých objednávek odeslaných ze Stránky a jejím prostřednictvím (včetně zpracování vašich platebních údajů, požadavků na doručení a vystavení faktur a/nebo potvrzení objednávek). Dále používáme Informace o objednávce k následujícím účelům:

- komunikace s vámi,

- screening objednávek na případná rizika nebo podvody, a

- poskytování informací nebo reklam souvisejících s našimi produkty nebo službami v souladu s nastavením předvoleb, které jste s námi sdíleli.

Vaše údaje zpracováváme, abychom plnili smlouvy, které s vámi můžeme mít uzavřené (např. když uděláte objednávku na Stránce), a dále k naší legitimní obchodní činnosti, jak je popsána výše.

Informace o zařízení, které shromažďujeme, nám umožňují provádět screening na případná rizika a podvody (především vaše IP adresa) a dále vylepšovat a optimalizovat naši Stránku (např. generováním analýz o procházení a používání Stránky našimi zákazníky a hodnocení úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).

Předávání vašich osobních údajů

Vaše Osobní údaje sdílíme se třetími stranami, abychom tyto vaše Osobní údaje mohli používat výše popsanými způsoby. Například používáme SumUp v rámci provozu našeho online storu. Dále používáme službu Google Analytics, která nám umožňuje pochopit, jak zákazníci používají Stránku – další informace o tom, jak Google používá vaše Osobní údaje, najdete tady: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Google Analytics si můžete vypnout tady: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Můžeme sdílet údaje se smluvními poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s některými obchodními činnostmi. Naše smlouvy stanoví, že tito poskytovatelé služeb používají vaše údaje pouze v souvislosti se službami, které nám poskytují, a nikoli ve vlastní prospěch nebo prospěch jiných osob.

Vaše Osobní údaje můžeme také předat, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, v reakci na předvolání nebo povolení k prohlídce a/nebo jiný oprávněný požadavek na poskytnutí informací, který dostaneme, případně proto, abychom ochránili vaše práva jiným způsobem.

Předávání údajů do zahraničí

Údaje, které jsme o vás shromáždili, můžeme předat třetím stranám jednajícím naším jménem, které mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) nebo v zemích, které Evropská komise považuje za bezpečné z hlediska ochrany údajů. Tyto další země nemusí uplatňovat stejnou úroveň ochrany údajů, které o vás byly shromážděny, i když vaše údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR). Zajistíme, aby byly údaje předávány pouze organizacím, které mají zavedenou odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a aby s veškerými takovými stranami byly uzavřeny odpovídající smlouvy.

Vaše práva

Pokud se na vás vztahuje GDPR, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo na úpravu, aktualizaci nebo výmaz vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat o ukončení zpracování vašich osobních údajů, vznášet námitky vůči profilování a plně automatickému zpracování, požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů a/nebo za určitých okolností požádat o převedení vašich údajů na třetí stranu (přenositelnost údajů). Pokud chcete některá z těchto práv využít, obraťte se na nás na níže uvedených kontaktech.

Pokud je zpracování osobních údajů podmíněno vaším souhlasem, máte právo vzít tento souhlas kdykoli zpět. V takových případech se obraťte na úředníka pro ochranu údajů na uvedené adrese.

Pokud chcete využít některého ze svých výše uvedených práv, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky.

Máte také právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příslušné úřady jednotlivých zemí najdete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Uchovávání údajů

Když ze Stránky odešlete objednávku, budeme Informace o objednávce uchovávat po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám poskytli službu nebo po dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů. Po uplynutí tohoto období budou vaše osobní údaje vymazány.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech měnit tak, aby odrážely např. změny našich postupů nebo z jiných provozních, zákonných nebo regulačních příčin.

Kontakt

Žádosti o další informace o našich postupech na ochranu osobních údajů, případné otázky, ale i stížnosti posílejte prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky.